FEM GARROTXA
Procés participatiu per una Garrotxa resilient.

“La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho”

#FemGarrotxa
 
Què és el Fem Garrotxa?

​Fem Garrotxa és el nom que s’ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que va tenir lloc entre el 2021 i el 2022 a la Garrotxa i que va permetre avançar en la definició d’una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient. 

Vols saber com va anar el procés participatiu? Clica aquí!

 

Què és el Fem Garrotxa?

Fem Garrotxa és el nom que s’ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que va tenir lloc entre el 2021 i el 2022 a la Garrotxa i que va permetre avançar en la definició d’una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient. 

Vols saber com va anar el procés participatiu? Clica aquí!

Què és un Pla Estratègic?

Els plans estratègics són processos que per mitjà de la participació i el consens permeten formular models territorials cap els quals avançar. La planificació estratègica no es només una reflexió sinó que es proposa actuar.

La planificació estratègica pretén ajudar a governar la incertesa, desenvolupant una visió, i una sèrie de projectes i accions construïdes necessàriament a partir del consens, tenint en compte la voluntat futura dels actors implicats i amb un horitzó explícit que sol ser d’una dècada, en el nostre cas 2020 – 2030.

Vols saber com és el Pla Estratègic Fem Garrotxa? Clica aquí!

Per què un Pla Estratègic Participatiu a la Garrotxa?

El PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU DE LA GARROTXA 20-30 defineix les bases per a la millora de la governança de la comarca ens els pròxims anys i assegurarà que les decisions estratègiques i polítiques públiques siguin participades i consensuades.

Vols saber com és el Pla Estratègic Fem Garrotxa? Clica aquí!

Què són els ODS?

T’ho expliquem aquí: Els ODS al Fem Garrotxa.

Què són els ODG?

T’ho expliquem aquí: Els Objectius de Desenvolupament de la Garrotxa.

Què és la resiliència?

Des d’una perspectiva territorial la resiliència és la capacitat permanent d’un territori per idear i desplegar nous recursos i habilitats que li permetin anticipar-se, preparar-se, respondre, recuperar-se i adaptar-se favorablement a la dinàmica de transformació impulsada per un entorn canviant.

#FemGarrotxa [email protected]