3.1 Sobirania energètica

La dinàmica actual de producció i consum d’energia comporta grans emissions de gasos d’efecte hivernacle així com un ús desmesurat de combustibles fòssils.

L’objectiu planteja avançar cap a un model de sobirania energètica comarcal apostant per noves formes de producció energètica, tenint en compte que aquestes noves d’energia passen per energies netes i sostenibles, no lligades a combustibles fòssils. A més inclou reptes relacionats amb la disminució de l’ús d’aquesta energia, com per exemple, l’augment de l’eficiència.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Augmentar l’autonomia en la producció energètica neta

 • Optimitzar i millorar l’eficiència energètica

 • Monitorar i disminuir les emissions de CO2

 • Generar estratègies i eines per a la transició energètica

 • Garantir l’accés universal a l’energia

3.2 Ocupabilitat significativa

La feina es considera el principal revulsiu per poder tenir una vida digna i satisfactòria. Per aconseguir-ho, però, cal disposar de feines de qualitat i que permetin assegurar les necessitats bàsiques de les persones. A banda de dignificar els sous de les persones, aquest objectiu recull la conciliació familiar, la formació professionalitzadora o la gestió de l’atur.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir l’accés a l’ocupació digne i de qualitat

 • Treballar per una vida laboral significativa

 • Congestionar amb les persones involucrades les diverses situacions d’atur

 • Conciliar la vida familiar i laboral

 • Ampliar i diversificar l’oferta de la formació professionalitzadora

 • Obrir el model de governança en el treball

 • Modernitzar la producció cap a un model més sostenible i congestionat

3.3 Indústria resilient

El model industrial i productiu que tenim a la comarca no té assegurada la seva continuïtat ni pot assegurar l’estabilitat a llarg termini, la qual cosa pot tenir profundes afectacions en la vida social i en els llocs de treball. Es fa imprescindible, per tant, avançar en un model que permeti assegurar una major resiliència del sistema al mateix temps que garanteixi la sostenibilitat efectiva a llarg termini.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Evolucionar la indústria comarcal perquè esdevingui líder en la transició ecosocial amb una mirada al canvi climàtic

 • Desenvolupar models industrials i productius oberts, distribuïts i d’èxit

 • Potenciar la regeneració del sector agrícola, ramader i forestal

3.4 Emprenedoria i innovació

Aquest objectiu té una rellevància i significació clau en el moment de canvi sistèmic com el que encarem. Per poder canviar el model econòmic existent és imprescindible disposar d’eines i estratègies que permetin avançar en la innovació i en el foment de l’emprenedoria. És la manera més efectiva de poder explorar nous nínxols i desenvolupar noves oportunitats.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Potenciar l’emprenedoria individual i col·lectiva

 • Potenciar la innovació en tots els camps de la producció i els serveis

3.5 Infraestructures adequades

Les infraestructures i el seu desenvolupament esdevenen essencials per al desenvolupament del model social i la nostra civilització: no obstant això, aquestes mateixes infraestructures causen profundes distorsions, tant al territori com en la societat. Per tant, les decisions que afecten la necessitat, la localització i dimensió són sempre motiu de crítica, enfrontament i malfiança. Aquest objectiu pretén establir sistemes per poder afrontar tots els aspectes lligats a les infraestructures de manera ordenada, eficient i, sobretot, transparent i oberta, de manera que les decisions finals puguin ser el màxim d’acceptades i consensuades possible.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Democratitzar la planificació i el disseny de les infraestructures

 • Garantir la resiliència de les infraestructures

 • Gestionar la distribució territorial d’infraestructures i serveis

3.6 Serveis en equilibri amb el territori

Aquest objectiu busca que les activitats que es duen a terme a la comarca tinguin un menor impacte en el medi, però també que l’impacte en la societat sigui positiu. A més, inclou la gestió dels riscos de la comarca, que podem comportar greus problemes en el sistema humà i natural.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Desenvolupar els plans de turisme sostenible (CETS)

 • Disminuir les externalitat directes i indirectes en la prestació dels serveis

 • Gestionar els riscos per augmentar la resiliència

3.7 Mobilitat sostenible

És un objectiu complex que interacciona amb molts d’altres (metabolisme social, energia, desenvolupament, equilibri territorial…,). Avui en dia es plategen nombroses innovacions sense que tinguem un coneixement prou bo dels resultats, per això és imprescindible continuar treballant per assolir l’objectiu consistent com més aviat millor.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Gestionar el model de mobilitat actual per fer-lo més accessible i eficient

 • Experimentar en noves propostes de mobilitat per catalitzar la transició cap a la sostenibilitat

#FemGarrotxa [email protected]